מצמצמים את הפער בין החלום למציאות על ידי התנסות ויישום

הטמעת שינוי ארגוני

"טוֹב מַרְאֵה עֵינַיִם מֵהֲלָךְ נָפֶשׁ" קהלת ו' ט'. אחד האתגרים הגדולים בשינוי ארגוני הוא היכולת לצייר תמונת עתיד ברורה ומפורטת, כך שכל העוסקים בדבר ידעו ויבינו את תפקידם, ויהיו מחוייבים אליו. השימוש בסימולציות בתוך תהליך של שינוי ארגוני   מאפשר לייצר בהירות עבור המשתתפים בתהליך באשר לציפיות מהם, להבנה מהן התנהגויות אדפטיביות ולאופן בו נראה מימוש השינוי בפועל, ביום-יום של הארגון.

סדנאות סימולציה מסייעות לצמצם את הפער בין החלום למציאות בכך שהן מאפשרות אימון והתנסות במצבים מאתגרים, ומאפשרות למשתתפים לחוות ביטויים מוחשיים של התממשות החזון במציאות.

בפועל, נשלב בין תהליך מקצועי של שינוי ארגוני  קיים או חדש, ונבנה עבורו סיטואציות מאתגרות מחיי היום יום של הארגון לאחר השינוי. הסיטואציות הללו יבטאו באופן מדויק את צווארי בקבוק ואת הסיטואציות האופייניות אשר מייצרות קשיים ועיכובים במימוש השינוי בשגרת העבודה בארגון. המשתתפים באירוע יצפו בהדגמות של מודלים שונים של התמודדות, ויתנסו בעצמם בסיטואציות, ומתוך ההתנסות תתקיים למידה משותפת וליבון של סוגיות מרכזיות במשמעויות השינוי ובהשלכותיו.