כל מה שמנהל זקוק לו על מנת להפוך חלום למציאות

שינוי ארגוני

עבודתו של המנהל רצופה בקבלת החלטות שונות וביצירת שינויים ברמת הפרט, היחידה והארגון. בתוך עולם של שינוי מתמיד, היכולת של המנהל לייצר התאמות ושינויים בין דרכי הפעולה האישיים והארגוניים ובין המציאות המשתנה תדיר, היא קריטית להצלחתו. ליווי המנהל בתהליכי שינוי מסייע לו לתכנן ולבצע את השינוי באופן שיוביל להיענות ושיתוף פעולה מירביים בקרב שותפי התפקיד הרלוונטים בארגון.

ליווי תהליך שינוי כולל ליווי אישי והתערבויות קבוצתיות אשר ייבנו באופן ייחודי לאסטרטגיה הארגונית ולמאפיינים הייחודיים לארגון ולמנהל.

ניתן לשלב בתהליכי שינוי והטמעה של ערכים ארגוניים מודולה של יישום באמצעות סימולציות להטמעת שינוי ארגוני המוסיף מימד ויזואלי וחוויתי ומאפשר להעביר מסר ארגוני בהיר לגבי המשמעויות של השינוי ביום-יום של התנהלות העובדים בארגון.